Användarvillkor för Program för teknisk standard

När du skapar ett konto i produkten Program för teknisk standard (PTS) så behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt.

Behandling av personuppgifter

När du skapar ett konto i produkten Program för teknisk standard (PTS) så behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som förnamn, efternamn, e-postadress, lösenord, telefonnummer, profilbild, yrke och tillhörande organisation.

Syftet med en sådan behandling är för följande ändamål:

  • För att identifiera och autentisera dig så att du kan använda produkten Program för teknisk standard

  • För att kunna skicka relevant information till dig. Det kan gälla allt ifrån nyheter till information om uppdateringar i ett projekt du jobbar i. Vi använder även den insamlade informationen från vår webbplats för att personalisera dina eventuella upprepade besök och kommunikation.

Vi har fått dina uppgifter från inkommen ansökan via ansökningsformulär för användarkonto i PTS eller på annat sätt inkommen beställning för användarkonto. Personuppgifterna är ett krav för att registrera användarkonto i PTS.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som du är registrerad som användare i systemet och därtill ytterligare en tid. Vi behöver behålla dina uppgifter en tid ifall du kommer tillbaka som användare samt för att kunna se historik i systemet.

 

Användarvillkor

Som användare i systemet så är det inte tillåtet att skriva och spara personuppgifter i systemets fritextfält som inte är avsedda för personuppgifter. Användaren ansvarar för att endast registrera eller ladda upp information som motsvarar den säkerhetsklass som systemet har. 

Vid överträdelser av informationssäkerhetsregler gäller åtgärder som har stöd i lag eller i anställningsavtal. Efter avslutad anställning eller behörighet åligger det användaren att inte sprida vidare information, som användaren har tagit del av.

Om villkoren förändras, läggs en nyhet upp om detta här på PTS Portalen. Det är användarens ansvar att hålla sig uppdaterad gällande förändringar i villkoren.

Lösenordshantering

Lösenord ska bestå av åtta tecken, gemener och versaler. Nedskrivna lösenord ska förvaras inlåsta – inte tillgängliga på skrivbord eller i hyllan. Använd ännu hellre en lösenordshanterare.

Personuppgiftsincident

Vid upptäckt om personuppgiftsincident är användaren skyldig att rapportera detta till tillsynsmyndigheten enligt gällande GDPR-lagstiftning. Information ska även skickas till PTS-systemadministratör.

Kakor (cookies)

Läs mer om hur Program för teknisk standard hanterar kakor, Om kakor (cookies)


Logga in