Utbyte av autoklaver sterilcentralen
Region: Region Kalmar
Fastighet: FO8301 Västerviks sjukhus
Storlek/yta: 0 m²
Investeringsram: 4 Mnkr

Utbyte av autoklaver sterilcentralen

Ombyggnad för reinvestering av nya autoklaver vid sterilcentralen och nytt sterilförråd för fabrikssterilt gods vid centraloperation, Västerviks sjukhus. Med framtaget förslag avseende ombyggnad för utbyte av autoklaver i befintliga lokaler säkerställs verksamhetens möjligheter att sterilisera instrument enligt standardprocesser för dagens omfattning av operationsverksamhet. Ombyggt sterilförråd säkerställer hållbarhet och hygienkrav för fabrikssterilt gods.

Emil Johansson
Regionservice
Milstolpar
Startdatum
Slutdatum
Byggstart
Slutbesiktning

Projektskede

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)