Ombyggnad för familjecentral
Region: Region Kalmar
Fastighet: F8401 Vimmerby vårdcentral
Storlek/yta: 1 185 m²
Investeringsram: 23 Mnkr

Ombyggnad för familjecentral

Region Kalmar län har som målsättning att alla länets kommuner ska ha minst en familjecentral. Med framtaget ombyggnadsförslag tillskapas en familjecentral inom fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. I hus 02 skapas en familjecentral innehållande mödravård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst. Inom familjecentralen kommer flera olika yrkeskategorier arbeta tillsammans kring barnfamiljen. Med inriktning på förebyggande arbete bedrivs en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet.

Maja Andersson
Regionservice

Projektskede

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)