MRkameror, kafe och restaurang
Region: Region Kalmar
Fastighet: FO8201 Oskarshamn sjukhus
Storlek/yta: 0 m²
Investeringsram: 0 Mnkr

MRkameror, kafe och restaurang

Till- och ombyggnad av lokaler för samordnad kafeteria och restaurang, medicinteknisk avdelning, mammografiscreening samt radiologi, utökning av en MR-kamera och flytt av befintlig inom fastigheten Kvarteret Lasarettet 1 i Oskarshamn. Förslaget innebär en till- och ombyggnad av hus 01 för att snabbt kunna tillgodose vårdens behov av utökning och reinvestering av nya magnetkameror. Ombyggnad sker i ytor inom hus 01 i direkt anslutning till tillbyggnaden för övriga lokaler inom enheterna Tillsammans med kapacitetsbrist och långa väntetider för MR-undersökningar och beslutet att investera i nödvändig utrustning har ett förslag på till och ombyggnad tagits fram. Denna investering kommer att göra stor skillnad för regionens invånare. Samordnad kafeteria och restaurang möjliggörs i samma tillbyggnad. Förslaget innebär en modernisering av lokalerna för att kunna leverera bästa vård med patienten i centrum. För att kunna möta framtidens behov föreslås restaurang och kafeteria placeras i anslutning till entrén för att attrahera både besökare och personal samt att öka tillgängligheten.

Emil Johansson
Regionservice

Projektskede

Tid ej angiven

Tid ej angiven

Start: 2021-02-01
Slut: 2021-07-31

Start: 2021-08-01
Slut: 2021-12-30

Start: 2022-01-04
Slut: 2022-04-30

Start: 2022-05-01
Slut: 2024-05-01

Start: 2022-09-01
Slut: 2024-05-01

Tid ej angiven


Öppna som rapport (pdf)