PTS Forum

PTS Forum är ett nationellt nätverk för PTS-anslutna regioner som arbetar för att utbyta erfarenheter, diskutera potentiella förbättringsområden och benchmarka kring olika fackområden. PTS Forum anordnar regelbundet användarseminarium där nyheter kring systemet, erfarenhetsutbyten kring specifika frågor m.m. står på agendan. Inom PTS Forum verkar nationella brukarråd vars syfte är att kvalitetssäkra innehåll och krav i riktlinjer, teknik- och funktionskrav samt de nationella typrummen. 

 

 +  +=  kunskapsbyggande inom PTS

 Erfarenheter                       Benchmarking                Lagar & regler                        Forskning

Logga in