Liljewalls arkitekter

.

Typrum

I Program för Teknisk Standard finns de vanligast förekommande rumstyperna inom Sveriges hälso- och sjukvård, såsom t.ex vara vårdrum, operationssalar och jourrum. Utrymmen beskrivs avseende krav på funktion, inredning/utrustning och ytskikt.

 

Logga in