Leverans 2

Leveransplan för PTS Opus - Leverans 2

Funktion/innehåll:
I denna leverans av PTS Opus ingår bland annat följande funktioner:

Startdatum: Workshops med expertanvändare inom PTS Forum samt framtagning av skisser påbörjades i februari år 2024. Kravarbete samt utveckling påbörjades i maj parallellt med färdigställandet av Leverans 1.

Parallellt med systemutvecklingen pågår gallring och utveckling av kodbiblioteket inom de nationella brukarråden Vvs, El, Bygg, Funktion och Inköp/Gränsdragning. Inläsningen av de nya (gallrade) koderna kommer göras tidigast efter att version 1.2 är satt i drift.

Kommande delleverans:

Leverans 2 är uppdelade i ett antal olika delleveranser.

Version 1.1

Denna delleverans kommer att innehålla:

  • Kodbibliotek i PTS Master (steg 1)

Prel. leverans i test: 2024-10

Version 1.2

Denna delleverans kommer att innehålla:

  • Kodbibliotek i PTS Master (steg 2)

Prel. leverans i test: Q1 2025


Logga in