Åsa Hjelmrin, år 2019

.

Tekniska krav

Program för Teknisk Standard beskriver regionens tekniska krav på exempelvis byggnadskonstruktion och installationer. Här beskrivs alltifrån byggnadsramar, uppvärmning som krav på kraftförsörjning. Tekniska krav är, likt riktlinjer och typrum, utgångspunkten för innehållet i PTS.

Kraven är indelade enligt olika tekniska fackområden (el, ups, vs, gas, bygg etc.) och varje textavsnitt är för närvarande strukturerad enligt klassificeringssystemet BSAB (byggdelar och produktionsresultat) samt utrymmen.

Rätt funktion och teknisk lösning!

De tekniska kraven fungerar som detaljerade anvisningar och funktionslösningar inom olika fackområden.

 

Logga in