Maria Berezecki Mårtensson, år 2019

Administrativa arbetsplatser

Utgångspunkten för arbetet med "Administrativa arbetsplatser i vården och dess förvaltningar" har varit att god vårdarkitektur är viktig del av vården. God vårdarkitektur kan stödja patienter, närstående och personal på flera sätt. Genom att erbjuda funktionella och ändamålsenliga lokaler som gör att verksamheten blir mer effektiv. Men också bidra till en god arbetsmiljö där stress motverkas. Arkitekturen kan underlätta för olika sorters möten - patientmöten och möten mellan personal, liksom erbjuda rum som möjliggör avskildhet och integritet. Samt inte minst utgöra en vacker miljö som gör personalen stolt samt bidrar till patienternas positiva upplevelse av vården som helhet.

Exempel på förslag:

  • Lägg samma ambitionsnivå för planering av administrativa arbetsplatser som vårdens övriga lokaler. Låt behovsbeskrivningen ingå i samma analysprocess och differentierade funktionsplanering som övriga vårdlokaler.

  • Inför ett förändrat förhållningssätt där även de administrativa arbetsplatserna utformas aktivitetsbaserat och behovsstyrt. Vi kallar dessa för behovsstyrda administrativa arbetsplatser för vården.

  • Vidareutveckla framtidens administrativa arbetsplatser inom vården baserat på erfarenheter från det som fungerar väl.

Maria Berezecki Mårtensson, år 2019

Logga in