Maria Berezecki Mårtensson, år 2019

Enpatientrum i Sverige

Enpatientrum i Sverige - Förstudie om vårdavdelningar med fokus på nuläge

Under senaste år har ett antal ny- och ombyggnationer av vårdavdelningar genomförts runt om i Sverige. Samtidigt brottas de flesta svenska landsting och regioner fortfarande med frågan om enpatientrum. Är det detta man ska satsa på generellt, finns det alternativ och undantag? Det framförs motargument som byggkostnader, bemanning, patienters upplevelser av att vara isolerade mm. Frågan är komplex. Vad som behövs för att ge dessa diskussioner kvalitet, är kunskap. Fram tills nu har det inte funnits något sammanställt nationellt material om erfarenheter av enpatientrum i Sverige.

Aktörsnätverket vårdens byggda miljöer – Regionernas fastighetsråd, Forum vårdbyggnad, Program för teknisk standard och Centrum för vårdens arkitektur – har därför tagit initiativ till och finansierat en kunskapssammanställning om enpatientrum som genomförts av CVA. Rapporten har samlat in, sammanställt och reflekterat över befintliga erfarenheter och data. 

Logga in