Maria Berezecki Mårtensson, år 2019

Högteknologiska vårdmiljöer

Vården blir alltmer högteknologisk till gagn för en effektivare vård och förbättrade behandlingsresultat. Allt fler enheter på sjukhus är därmed präglade av högteknologisk utrustning vid diagnosticering, behandling och omvårdnad. Samtidigt finns idag ett stort nybyggnads- och renoveringsbehov av högteknologiska vårdmiljöer för operation och intensivvård m.fl. verksamheter. 
Att planera högteknologiska och komplexa vårdmiljöer innehåller frågor om organisation, teknik, lokalutformning, vårdprocesser, terapimetoder, patientperspektiv, personalintressen/arbetsmiljöfrågor, hygien och smittspridning m.m. som ska integreras och sammanjämkas till en helhetslösning.

Maria Berezecki Mårtensson, år 2019
Maria Berezecka, år 2013
Maria Berezecka år 2013

Logga in