Maria Berezecki Mårtensson, år 2019

Lokaler för psykiatri

Vid lokalisering av psykiatriska enheter behöver ett stort antal hänsyn tas. Vissa av dessa kan stå i konflikt med varandra. I varje sammanhang måste en samlad bedömning göras.

Ett antal platser med samlade funktioner för patienter med psykisk sjukdom är:
1. Sjukhus: heldygnsvård + mottagning + mellanvård + forskning + somatiskt sjukhus
2. Centrum för psykisk hälsa: mottagning + mellanvård + kommunal aktivitet/sysselsättning + brukarorganisationer
3. Vårdcentral + mottagning + kommun

Utformningen av en funktionsenhet för psykiatrisk öppenvård kommer att se olika ut beroende på lokala förutsättningar, tomt, arbetssätt etc. Vissa samband och funktioner är dock särskilt viktiga att beakta.

En mottagning servar ofta en patientgrupp, definierad av diagnos, ålder eller bostadsort. Det finns dock fördelar med att samlokalisera flera mottagningar, exempelvis kunskapsutbyte mellan personal och ekonomiska vinster av samnyttjade lokaler.

Maria Berezecki Mårtensson, år 2019

Logga in