Sjukhusens allmänna lokaler

planering för att minska smittspridning

De lokaler som är i fokus i detta konceptprogram är vårdens öppna lokaler, från angöring till väntrum på olika nivåer och kommunikationsytor. Det vill säga de lokaler dit alla kommer, passerar eller som många berörs av. 

Avgränsningen avseende smitta för detta konceptprogram är droppsmitta, luftburen smitta och kontaktsmitta. Kontaktsmitta i det avseendet att droppar kan hamna på ytor och att det kan ske en indirekt smittspridning.

Detta konceptprogram berör, som tidigare program, lokalplaneringsfrågor och är kompletterat med ett avsnitt om ventilation. Forskning visar att ventilation har en betydelsefull roll avseende luftburen smittspridning, men i de hittills publicerade konceptprogrammen berörs inte ventilation mer än mycket översiktligt.

Ladda ner rapporten i sin helhet nedan.

Informations- och presentationsmaterial

Det kommer även att finnas en kort presentation som kort beskriver innehållet i konceptprogrammet (kommer publiceras inom kort). Presentationen är tänkt som en kort introduktion att redovisas vid informations- och planeringsmöten inför eller i samband med projekt. Avsikten är att den som presenterar ska ha satt sig in i konceptprogrammet och därefter informera kollegor under cirka 10-20 minuter beroende på fördjupning.

Logga in