Maria Berezecki Mårtensson, år 2019

Studier & uppsatser om PTS


Nedan finns rapporter publicerade över studier som har berört Program för Tekniskt Standard. Det kan röra sig om t.ex. studenter som genomfört examensarbeten, artiklar i tidskrifter eller i forskningsprojekt.

Logga in