Organisation

 

Idag är det 20 av Sveriges 21 regioner som är anslutna till Program för teknisk standard.

PTS Styrelse

Styrelsen består av en representant från varje PTS-ansluten region. Representant ska vara beslutsmässig i frågor som PTS hanterar. Ordförande är Region Jönköpings representant och systemförvaltare är ständigt adjungerad. Styrelsen är högsta förvaltnings- och beslutsorgan och ska i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor av stor betydelse för PTS.

Arbetsutskottet (AU)

AU utses av styrelsen årligen och består av styrelseordförande, systemförvaltare samt tre styrelseledamöter varav minst en representant från Locum, Västfastigheter eller Regionfastigheter Skåne. 

  • AU har ansvar för att bereda ärenden till styrelsen och att verkställa styrelsens beslut. AU kan delegera till ledamöter att handlägga enskilda uppdrag.
  • Hanterar löpande angelägenheter.
  • AU träffas ca 4-6 ggr/år.
  • Sammanställa förslag gällande systemutveckling, forskningsprojekt och förbättringsarbete utifrån önskemål och förslag från användare, nationella och lokala brukarråd.

Nationella brukarråd

Nationella brukarråd är indelade i fackområden EL, VVS, Bygg, Funktion, Styr och övervakning, CAD/BIM, Brand, Utemiljö och Inköp/Gränsdragning och varje PTS-ansluten region har möjlighet att delta med 1 deltagare per brukarråd. Varje nationellt brukarråd utser en ordförande.

Syftet med de nationella brukarråden är att kvalitetssäkra innehåll och krav i riktlinjer, teknik- och funktionskrav samt nationella typrum. Läs med om arbetsbeskrivning för nationella brukarråd.


Logga in