Leverans 1

Leveransplan för PTS Opus - Leverans 1

Funktion/innehåll:
I denna leverans av PTS Opus ingår bland annat följande funktioner:

Kommande delleveranser:

Leverans 1 är uppdelade i ett antal olika delleveranser. För mer information om vad de respektive delleveranserna innehåller, se nedan.

PTS Portalen

För att möta de utvecklingsbehov som finns kopplat till PTS Opus, fanns ett skriande behov av att uppgradera till ny version av publiceringsverktyget för PTS Portalen. Därför tidigarelades uppgraderingen från Leverans 2 till Leverans 1.

Planerad leverans för när uppgraderad version av publiceringsverktyget sätts i drift är: 2024-08

Version 0.5

Kommer innehålla:

 • Projekt Hållbarhet (steg 2)
 • Inlästa Hållbarhetskrav och mallar i Master
 • Förbättringar av Projektstartsidan
 • Fastighetsregistret i Master
 • Förbättringar av Avstegsfunktionen i Projekt

Prel. leverans i testmiljö: 2024-08

***************************************************

Publicerade delleveranser (versioner):

Version 0.4

Installerades

* i testmiljö den 2024-04-22

* i beta-versionen den 2024-05-06

 

I delleveransen ingick:

 • Projekt Hållbarhet (steg 1)
 • Versionshantering
 • Vidareutveckling av design & konvertering till .NET 8
 • Förbättring av säkerheten/arkitekturen

___________________________

Version 0.3

Installerades den 2023-06-30

I delleveransen ingick:

 • Hållbarhet Master
 • Rapporter för Avsteg
 • Register Aktör
 • Register Region
 • Arkitektur för versionshantering
 • Hantering av utkast och publicering

____________________________

Version 0.2

Installerades den 2022-04-14

Efter att denna version släpptes erbjöds slutanvändare att ansöka om testkonton i beta-versionen. Återkoppling och feedback på användargränssnittet efterfrågades.

I delleveransen ingick:

 • Administration regioner
 • Administration användare
 • Avstegsfunktion på regionnivå
 • Avstegsfunktion för att registrera avsteg i ett projekt 
 • Händelselogg; visa händelser för avsteg
 • Register Globala mål
 • Register Skede
 • Funktion för att skapa och hantera användare i PTS Admin

_____________________________

Version 0.1

Installerades den 2021-12-06

I delleveransen ingick:

 • Grundarkitektur
 • Grundlayout och navigering och meny
 • Skapa projekt - Funktion för att skapa projekt
 • Projektbehörigheter - Funktion för att ge användare rättigheter till aktuellt projekt
 • Dokumentfunktion - Ladda upp filer och skapa rapporter inom projektfunktionen avsteg


Logga in