PTS Connect

 

PTS Connect är en kommunikationsplattform som gör det möjligt för Program för Teknisk Standard att kommunicera med andra system och programvaror. Connect kan hanteras manuellt eller via API-lösning. PTS Connect API-lösning ger programvaruleverantörer möjlighet att utveckla sin programvara att hämta kravinformation från Program för Teknisk Standard.

Utrymmesverifiering

I modulerna PTS Lokalprogram och PTS RFP finns ett gränssnitt för utrymmesverifiering, ett sätt att manuellt styra Connect. Där kan kravdata exporteras via csv-format (kommaseparerad fil som går att öppna i Excel). Vid denna export visas rumsinformation (inte inredning/utrustning, funktionskrav och ytskikt). Som användare kan du sedan välja att manuellt importera kravinformationen från PTS till cad-programvaror med hjälp av plug-ins för import/export mot Excel. Vid verifieringen dvs när du som användare vill jämföra data från Lokalprogrammet eller RFP i PTS med arkitektmodellens information importeras en ifc-fil från cad-modellen. Vid importen körs en regelverifiering av specifik data vilket ger en jämförelsevy för granskning och analys. I utrymmesverifieringen finns även möjlighet finns att uppdatera PTS Lokalprogram och PTS RFP med data från arkitektmodellen (rumsnummer och yta). För mer information se följande dokument Instruktion för inläsning av csv-data från PTS till A-modell i Revit.pdf

API

Alternativet till att utbyta information via csv och ifc-filer är att använda sig av Connect API-lösning. I dagsläget har projekteringsverktygen BIMeye, dRofus och SHS kopplingar till och funktion för att hämta kravinformation från PTS Connect. Connect har även funktioner för att hämta tillbaka projekterad data för vidare jämförelser i PTS utrymmesverifiering (dock saknar projekteringsverktygen systemstöd för att möjliggöra detta). För API-lösningar behövs ingen export utan enheter som av lokalplaneraren godkänts finns tillgängliga för att hämtas via Connect i mottagande system. Vid denna typ av export följer all information om rummen med, även inredning/utrustning, funktionskrav och ytskikt. Beskrivningsdokument för Connect API.pdf

Import/export fastighetssystem

I PTS finns funktion för att överföra rumsdata från modulerna PTS Lokalprogram samt PTS RFP via fi2xml till fastighetssystemet Faciliate. Vid ombyggnadsprojekt kan även befintlig rumsinformation från förvaltningsutrymmet i Faciliate inhämtas till projektet i PTS. Detta görs idag manuellt eller via en mer automatiserad funktion.


Logga in