PTS Portal

En samlad plats för kravställande

När användaren loggar in i PTS är det PTS Portalen användaren först möter. Här finns kravdokument såsom riktlinjer, tekniska krav och typrum m.m. samlat på ett och samma ställe. Här finns även forskningsbaserade konceptprogram publicerade där PTS Forum bl.a samarbetat med Chalmers Tekniska högskola såsom Jönköpings University. Via PTS Portalen får användaren även tillgång till verktyget PTS Projekt, dvs det verktyg som används för att administrera byggprojekt i PTS.


Logga in