PTS Projekt

Administration av byggprojekt

I verktyget PTS Projekt administreras byggprojektet ex. här kan användaren skapa RFP, hållbarhetsprogram eller planera projektets utrustningsinköp. Detta sker i olika moduler med olika ändamål. 

Förutom modulerna innefattar även verktyget ett antal funktioner som tex. hantering av avsteg, se fördelning av lokalkategorier, import/export till och från fastighetssystem samt funktioner för att dela projektdokument.


Logga in