Verksamhetsbeskrivning

Vision

Alla vårdbyggnader i Sverige byggs med rätt funktion och kvalitet.

Värdeord

 • Samverkan
  Genom samverkan, kunskapsutbyte och erfarenhetsåterföring mellan regioner bidrar PTS till att utveckla vårdbyggandet i Sverige.
 • Rätt från början
  PTS anger tydligt beställarens/byggherrens krav och dessa finns tillgängliga via PTS för alla involverade i byggprocessen.
 • Hållbarhet
  PTS bidrar till att vårdlokaler byggs med rätt funktion och kvalitet för brukarna och byggda på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Mål

 1. Arbeta för att alla regioner i Sverige levererar standardiserade, kostnadseffektiva vårdlokaler med rätt funktion och kvalitet.
 2. Stärka samarbetet och kunskapsöverförandet gällande vårdbyggnad mellan Sveriges alla regioner.
 3. Verka för att alla regioner i Sverige deltar/verkar som medlemmar i PTS Forum.

 

Mer information finns i Verksamhetsbeskrivning för Program för teknisk standard, se nedan.


Logga in